Study in Korea

Algemene informatie van de Koreaanse overheid over studies in Korea zijn hier te vinden. Voor beurzen van de overheid kijk je best op de site van de International Institute for International Education en de Academy of Korean Studies (AKS)

Studenten van de UGent kunnen op dit moment aan de volgende bilaterale partnerinstellingen studeren:

Seoul National University Link

In progress:

Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) of Seoul Link